Karakter aanduidingen

Ook in de muziek kennen we een karakter aanduiding, precies zoals bij de emotions die we gebruiken bij b.v. Facebook, het geeft de componist de gelegenheid een uitdrukking te geven aan een muziekwerk. 
Hieronder staat een overzicht van de verschillende benamingen voor de karakter aanduidingen met daarachter de betekenis.

Dit zijn er nog maar een paar maar er zijn er veel meer.

U mag ze mij mailen om deze lijst aan te vullen! Dat kan dan naar: info@trommelmuziek.nl

agitato = gejaagd, onrustig  (voorbeeld klik hier   )
animato = levendig
cantabile =zangerig
Con Fuoco = met vuur 
Con Spirito = met geestdrift 
Con amore = met liefde
con moto = met beweging
dolce = zacht, lieflijk
espressivo = gevoelig, met uitdrukking
feroce = wild
gracioso = sierlijk, gracieus
maestoso = verheven, groots
mosso = beweeglijk
sostenuto = gedragen